Tag : snss

15 February, 2021

บริหารจัดการอาคาร: วิธีเช็กน้ำรั่วซึมจากท่อประปา น้ำรั่วซึมเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดูแล เพราะไม่เพียงส่งผลให้ตัวเลขบิลค่าน้ำสูงขึ้น แต่ยังทำให้บ้านเกิดน้ำนองหรือท่วมขังที่ส่งผลให้บ้านเกิดเชื้อราและผุพังได้เร็วขึ้น โดยหนึ่งในปัญหาน้ำรั่วซึมที่มักพบบ่อยนั้นมาจากท่อประปา มาเตรียมตัวรับมือกับปัญหานี้ได้ด้วยการรู้วิธีตรวจสอบท่อประปารั่วกัน

Read More

26 December, 2020

บริการทำความสะอาด: เทคนิคการทำความสะอาดฟูกที่นอน ฟูกที่นอนของคุณถึงเวลาทำความสะอาดหรือยัง บทความนี้มีเทคนิคการทำความสะอาดฟูกที่นอนมากมายมาฝาก เพื่อให้ฟูกที่นอนของคุณสะอาดปราศจากรอยเปื้อน

Read More